Shree Shreyanshnath Bhagwan

Shree Shreyanshnath Bhagwan

jain-ethics

Shree Shreyanshnath Bhagwan

Life of Shree Shreyanshnath Bhagwan
Detailed information about Shree Shreyanshnath Bhagwan is as below -
Name
- Shree Shreyanshnath Bhagwan
Father
- Visnu
Mother
- Visnu
Spouse
- na
Symbol
- rhinoceros
Birth Place
- Sinhpuri
Birth kalyanak Tithi
- Maha Vad 12
Diksha kalyanak Tithi
- Maha Vad 13
Kevalgyan kalyanak Tithi
- Posh Vad Amaas
Naksharta
-
Shadak Jeevan
-
Age Lived
- 8400000
Lakshan sign
-
Neervan Place
- Sammedshikhar
Neervan kalyanak Tithi
- Ashadh Vad 3
colour
- golden

Shree Shreyanshnath Bhagwan Chyavan Kalyanak

We will update soon...

Shree Shreyanshnath Bhagwan Chyavan Kalyanak Tirth

Shree Sinhpuri Shwetamber, Uttar Pradesh

Shree Shreyanshnath Bhagwan Janma Kalyanak

We will update soon...

Shree Shreyanshnath Bhagwan Janma Kalyanak Tirth

Shree Sinhpuri Shwetamber, Uttar Pradesh

Shree Shreyanshnath Bhagwan Diksha Kalyanak

We will update soon...

Shree Shreyanshnath Bhagwan Diksha Kalyanak Tirth

Shree Sinhpuri Shwetamber, Uttar Pradesh

Shree Shreyanshnath Bhagwan Kevaljnana Kalyanak

We will update soon...

Shree Shreyanshnath Bhagwan Kevaljnana Kalyanak Tirth

Shree Sinhpuri Shwetamber, Uttar Pradesh

Shree Shreyanshnath Bhagwan Nirvana Kalyanak

We will update soon...

Shree Shreyanshnath Bhagwan Nirvana Kalyanak Tirth

Shree Sammed Shikhar Shwetamber, Jharkhand

Let's Discuss

Let's Discuss

captcha-image
refresh-image