Shree Shantinath Bhagwan

Shree Shantinath Bhagwan

jain-ethics

Shree Shantinath Bhagwan

Life of Shree Shantinath Bhagwan
Detailed information about Shree Shantinath Bhagwan is as below -
Name
- Shree Shantinath Bhagwan
Father
- Visvasen
Mother
- Achira
Spouse
- yashomati among several princess
Symbol
- deer
Birth Place
- Hastinapur
Birth kalyanak Tithi
- Vaishakh Vad 13
Diksha kalyanak Tithi
- Vaiskh Vad 14
Kevalgyan kalyanak Tithi
- Posh Sud 9
Naksharta
- Bharani
Shadak Jeevan
- 75000 years
Age Lived
- 100,000 years
Lakshan sign
-
Neervan Place
- Sammed Shikharji
Neervan kalyanak Tithi
- Vaisakh Vad 13
colour
- Golden

Shree Shantinath Bhagwan Chyavan Kalyanak

We will update soon...

Shree Shantinath Bhagwan Janma Kalyanak

We will update soon...

Shree Shantinath Bhagwan Diksha Kalyanak

We will update soon...

Shree Shantinath Bhagwan Kevaljnana Kalyanak

We will update soon...

Shree Shantinath Bhagwan Nirvana Kalyanak

We will update soon...

Shree Shantinath Bhagwan Nirvana Kalyanak Tirth

Shree Sammed Shikhar Shwetamber, Jharkhand

Let's Discuss

Let's Discuss

captcha-image
refresh-image