Shree Parshwanath Bhagwan

Shree Parshwanath Bhagwan

jain-ethics

Shree Parshwanath Bhagwan

Life of Shree Parshwanath Bhagwan
Detailed information about Shree Parshwanath Bhagwan is as below -
Name
- Shree Parshwanath Bhagwan
Father
- King Asvasena
Mother
- Queen Vama
Spouse
- Prabhavati
Symbol
- Snake
Birth Place
- Varanasi
Birth kalyanak Tithi
- Posh Vad 10
Diksha kalyanak Tithi
- Posh Vad 11
Kevalgyan kalyanak Tithi
- Caitra Vad 4
Naksharta
- Visakha
Shadak Jeevan
- 70 years
Age Lived
- 100 years
Lakshan sign
-
Neervan Place
- Sammedshikhar
Neervan kalyanak Tithi
- Shravan Sud 8
colour
- dark blue

Shree Parshwanath Bhagwan Chyavan Kalyanak

We will update soon...

Shree Parshwanath Bhagwan Janma Kalyanak

We will update soon...

Shree Parshwanath Bhagwan Diksha Kalyanak

We will update soon...

Shree Parshwanath Bhagwan Kevaljnana Kalyanak

We will update soon...

Shree Parshwanath Bhagwan Nirvana Kalyanak

We will update soon...

Shree Parshwanath Bhagwan Nirvana Kalyanak Tirth

Shree Sammed Shikhar Shwetamber, Jharkhand

Let's Discuss

Let's Discuss

captcha-image
refresh-image