Shree Dharmanath Bhagwan

Shree Dharmanath Bhagwan

jain-ethics

Shree Dharmanath Bhagwan

Life of Shree Dharmanath Bhagwan
Detailed information about Shree Dharmanath Bhagwan is as below -
Name
- Shree Dharmanath Bhagwan
Father
- Bhanu
Mother
- Suvrata
Spouse
-
Symbol
- Vajra Dand
Birth Place
- Ratnapuri
Birth kalyanak Tithi
- Maha Sud 3
Diksha kalyanak Tithi
- Maha Sud 13
Kevalgyan kalyanak Tithi
- Posh sud 15
Naksharta
- pusya
Shadak Jeevan
- 750000
Age Lived
- 1000000
Lakshan sign
-
Neervan Place
- Sammedshikhar
Neervan kalyanak Tithi
- Jeth Sud 5
colour
- golden

Shree Dharmanath Bhagwan Chyavan Kalyanak

We will update soon...

Shree Dharmanath Bhagwan Janma Kalyanak

We will update soon...

Shree Dharmanath Bhagwan Diksha Kalyanak

We will update soon...

Shree Dharmanath Bhagwan Kevaljnana Kalyanak

We will update soon...

Shree Dharmanath Bhagwan Nirvana Kalyanak

We will update soon...

Shree Dharmanath Bhagwan Nirvana Kalyanak Tirth

Shree Sammed Shikhar Shwetamber, Jharkhand

Let's Discuss

Let's Discuss

captcha-image
refresh-image