Shree Vimalnath Bhagvan

Shree Vimalnath Bhagvan

jain-ethics

Shree Vimalnath Bhagvan

Life of Shree Vimalnath Bhagvan
Detailed information about Shree Vimalnath Bhagvan is as below -
Name
- Shree Vimalnath Bhagvan
Father
- Krtavarman
Mother
- Syama
Spouse
- na
Symbol
- boar
Birth Place
- Kampilya
Birth kalyanak Tithi
- Maha Sud 3
Diksha kalyanak Tithi
- Maha Sud 4
Kevalgyan kalyanak Tithi
- Posh Sud 6
Naksharta
- Uttarabhadrapada
Shadak Jeevan
-
Age Lived
- 60 lakhs
Lakshan sign
-
Neervan Place
- Sammetshikhar
Neervan kalyanak Tithi
- Jeth Vad 7
colour
- golden

Shree Vimalnath Bhagvan Chyavan Kalyanak

We will update soon...

Shree Vimalnath Bhagvan Chyavan Kalyanak Tirth

Shree Kamimplaji Shwetamber, Uttar Pradesh

Shree Vimalnath Bhagvan Janma Kalyanak

We will update soon...

Shree Vimalnath Bhagvan Diksha Kalyanak

We will update soon...

Shree Vimalnath Bhagvan Kevaljnana Kalyanak

We will update soon...

Shree Vimalnath Bhagvan Nirvana Kalyanak

We will update soon...

Shree Vimalnath Bhagvan Nirvana Kalyanak Tirth

Shree Sammed Shikhar Shwetamber, Jharkhand

Let's Discuss

Let's Discuss

captcha-image
refresh-image